Consultaties

Raadpleging enkel na afspraak!

Voor de raadplegingen, graag enkele verduidelijkingen:

 • Afspraken kan u alle weekdagen maken.
 • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
 • Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
 • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
 • Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven.
 • Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.
 • Uw arts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.
 • Het invullen van uitgebreide medische formulieren(verzekering, invaliditeit,…) vraagt meer tijd. Gelieve dit te vermelden bij het maken van uw afspraak.

Huisbezoeken

 • Steeds in de namiddag
 • Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.

Vermeld bij aanvraag van een huisbezoek duidelijk :

 • naam en voornaam
 • adres, verdieping indien van toepassing
 • korte reden van uw oproep